по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.2.140-146

скачать PDF

Authors :
1. Andrey Yuryevich Aleksandrov, PhD (Economics), Associate Professor
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, Russia

2. Svetlana Borisovna Vereshchak, PhD (Law), Associate Professor
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, Russia

3. Olga Andreyevna Ivanova, PhD (Law), Associate Professor
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, RussiaLegal issues of correlation between state and public control in the sphere of higher education


Objective: to determine the ratio of different types of state and public control in the sphere of higher education and to propose an optimal model of their interaction.

Methods: systemic-structural approach to the analysis of the research object, comparative-legal and logical methods.

Results: basing on the regulatory framework analysis, licensing procedures, state and public accreditation of basic educational programs in the field of higher education, critical consideration of the main directions of state policy in the sphere of education, the authors summarize the educational reform, make proposals on improving the legal tools in the sphere of higher education control and supervision in the Russian Federation.


Scientific novelty: for the first time, the different parameters of the state and public control in the sphere of higher education were comprehensively examined in the context of compliance with the principles of state management.


Practical value: basing on the study of the theoretical foundations and practical examples, the authors make proposals to improve the existing legislation regulating relations in the sphere of state and public control of higher education.
 


Keywords :

Educational reform; State accreditation; Public accreditation of higher educational establishments; Licensing; Educational programs in higher education; Effectiveness of the university; Monitoring of effectiveness; Higher educational establishments


Bibliography :

1.    Butenko, Yu.V. Gosudarstvennaya akkreditatsiya v sisteme otsenki kachestva vuzov (State accreditation in the system of universities quality assessment). Vestnik VolGU. Seriya 6: Universitetskoe obrazovanie, 2012, no. 3, pp. 55–61.
2.    Shestakova, M.V. Zarubezhnye modeli otsenki kachestva obrazovaniya (Foreign models of education quality assessment). Ekologiya cheloveka, 2008, no. 11, pp. 23–28.
3.    Yagudina, L.R. Otsenka kachestva vysshego obrazovaniya v Italii (Estimation of higher education quality in Italy). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2013, no. 9 (137), pp. 93–99.
4.    Nevinskii, V.V. Sistema kriterial'nykh pokazatelei v mekhanizme ranzhirovaniya vuzov Rossii i povyshenie kachestva obrazovaniya (System of criterial indicators in the ranking mechanisms of the Russian universities and enhancing the quality of education). Vestnik tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 4, pp. 61–66.
5.    Barabanova, S.V. Gosudarstvennoe regulirovanie vysshego obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii: administrativno-pravovye voprosy (State regulation of higher education in the Russian Federation: administrative-legal issues). Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2004, 340 p.
6.    Barabanova, S.V., Osintsev, D.V. Metody administrativno-pravovogo vozdeistviya v obrazovanii (Methods of administrative-legal influence in education). Ezhegodnik rossiiskogo obrazovatel'nogo zakonodatel'stva, 2013, vol. 8, pp. 25–39.
7.    Barabanova, S.V. K voprosu ob uchastii obshchestvennosti v regional'noi obrazovatel'noi politike: opyt Respubliki Tatarstan (On the issue of public participation in the regional educational policy: experience of Tatarstan Republic). Ezhegodnik rossiiskogo obrazovatel'nogo zakonodatel'stva, 2007, vol. 2, pp. 42–53.
8.    Kharitonov, M.Yu., Vasilenko, O.V. Vnedrenie kompetentnostnogo podkhoda pri podgotovke studentov-istorikov na primere informatsionnoi kompetentsii (Introduction of a competence approach in teaching students-historians by the example of informational competence). Vestnik Chuvash. un-ta, 2014, no. 4, pp. 95–102.
9.    Aleksandrov, A.Yu. Vuzy Rossii pered vyzovami sovremennosti. Voprosy povysheniya effektivnosti professional'nogo obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh: materialy VI Mezhdunar. ucheb-metod. konf. (Russian universities facing the challenges of today: materials of the 6th International educational-methodological conference). Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta, 2014, pp. 15–19.
10.    Mikhailova, M.V., Pavlov, V.A. Gosudarstvennaya obrazovatel'naya politika Germanii v kontekste innovatsionnogo razvitiya strany (State educational policy in Germany in the context of innovative development of the country). Vestnik Chuvash. un-ta, 2013, no. 4, pp. 156–165.
11.    Motova, G.N. Akkreditatsiya: shag vpered i dva nazad (Accreditation: a step forward and two steps backward). Akkreditatsiya v obrazovanii, 2014, no. 74, pp. 10–15.
12.    Aleksandrov, A.Yu. Organizatsiya uchebnogo protsessa v vuze v usloviyakh perekhoda na novye obrazovatel'nye standarty (Organization of the educational process ay university under transition to the new educational standards). Vestnik Chuvash. un-ta, 2013, no. 2, pp. 111–115.
13.    Il'inskii, I.M. Ob effektivnosti monitoringa vuzov (On efficiency of monitoring of universities). Znanie. Ponimanie. Umenie, 2013, no. 2, pp. 3–9.
14.    Kalyazin, V.I. Pravovoe regulirovanie obshchestvennoi akkreditatsii (Legal regulation of public accreditation). Ekonomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya, 2014, no. 3–4, pp. 102–108.
 


Citation :

Aleksandrov A.Yu., Vereshchak S.B., Ivanova O.A. Legal issues of correlation between state and public control in the sphere of higher education, Actual Problems of Economics and Law, 2015, No. 2, pp. 140–146.
 


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
18.03.2015

Date of adoption of the print :
13.05.2015

Date of online accommodation :
15.07.2015