по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.2.53-58

скачать PDF

Authors :
1. Galim Zaribzyanovich Vakhitov, PhD (Economics), Associate Professor
Russian Islamic Institute, Kazan, Russia

2. Zulfira Asnafovna Enikeeva, PhD (Physics and Mathematics)
Institute of Economics, Management and Law (Kazan), RussiaDefining the key-parameters of insurance product in Islamic insurance


Objective: to define the range of actuarial calculations in Islamic insurance, to study the main differences of the traditional and Islamic insurance, to define, what changes in calculations entail the above differences.

Methods: mathematical modeling, probabilistic analysis of insurance risks, adaptation of methods of actuarial mathematics to the principles of Islamic insurance.

Results: the mathematical form of the takaful-fund models is presented, the distribution is analyzed of a random variable of the resulting insurance fund or the insurance company balance in a particular fixed insurance portfolio.


Scientific novelty: calculation are presented of the optimal tariff rate in takaful. Islamic insurance is an innovative area of insurance industry. Actuarial calculations that meet the Sharia rules are still being developed. The authors set the new tasks of actuarial calculations, including the specified changes in the calculation of the optimal tariff rate imposed by the Islamic insurance principles.


Practical value: the results obtained can be used in the actuarial calculations of the Islamic insurance companies.
 


Keywords :

 insurance product; Islamic insurance; takaful; mudaraba; waqf model; agency model; wakalah; actuarial calculations; risk assessment in insurance; distribution function of probabilities; individual risk model


Bibliography :

1. Islamskaya model' finansovo-kreditnykh otnoshenii: ucheb. posobie (Islamic model of financial-credit relations: tutorial) / V.G. Timiryasov, G.N. Belitskaya, O.M. Zakirova, G.T. Gafurova. Kazan': Izd-vo "Poznanie" Instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2010, 160 pp.
2. Sen'kovich, V.V. Islamskoe strakhovanie (takaful) v usloviyakh mirovogo finansovogo krizisa (po materialam arabskoi pressy) (Islamic insurance (takaful) under the global financial crisis (by the materials of Arabic mass press)). Strakhovoe delo, 2009, no. 7, pp. 47–49.
3. Ivasenko, A. G., Nikonova, Ya. I. Strakhovanie: ucheb. posobie (Insurance: tutorial). Moscow: KNORUS, 2009. 320 p..
4. Asadullin, M.R. Ekonomicheskie i yuridicheskie aspekty strakhovaniya v musul'manskikh stranakh (Economic and law issues of insurance in Muslim countries). Aktual'nye voprosy razvitiya finansovoi sistemy, 2002, pp. 9–14.
5. Islamskie finansovo-kreditnye instituty v ekonomike zarubezhnykh stran (Islamic financial-credit institutions in the economy of foreign countries) / R.I. Bekkin, R.R. Vakhitov, G.T. Gafurova i dr. / pod red. V.G. Timiryasova. Kazan': Izd-vo «Poznanie» Instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2011, 236 p.
6. Korolev, V.Yu., Bening, V.E., Shorgin, S.Ya. Matematicheskie osnovy teorii riska (Mathematical foundations of risk theory). M.: Fizmatlit, 2011, 620 p.
7. Bliznyuk, A.A. Operatsionnye riski strakhovoi kompanii (Operational risks of an insurance company). Gosudarstvennaya sluzhba, 2011, no. 5, pp. 114–117.
8. Bliznyuk, A.A. Upravlenie operatsionnymi riskami strakhovoi kompanii (Management of operational risks of an insurance company). Gosudarstvennaya sluzhba, 2012, no. 5, pp. 91–93.
9. Bliznyuk, A.A. Upravlenie riskami strakhovoi kompanii (Management of risks of an insurance company). Gosudarstvennaya sluzhba, 2013, no. 3, pp. 107–110.
10. Bekkin, R.I. Islam i strakhovanie (Islam and insurance). Vestn. NAUFOR, 2008, no. 10, pp. 40–47.
11. Muhammad, A. Comparative study of Insurance and Takafol (Islamic Insurance). The Pakistan development review, part. 2, 1994, pp. 1315–1330.
12. Bekkin, R.I. Islamskoe strakhovanie: ucheb. posobie (Islamic insurance: tutorial). Kazan': KFU, 2012, 150 p.
13. Kalimullina, M.E. Britanskii opyt razvitiya islamskikh finansovykh produktov: problemy i dostizheniya (British experience of developing Islamic financial products: problems and achievements). Finansy, 2010, no. 9, pp. 73–74.
14. Takaful. Islamskoe strakhovanie. Kontseptsiya i voprosy normativno-pravovogo regulirovaniya (Takaful. Islamic Insurance. Concept and Regulatory Issues)  / pod red. S. Archera, R. Karima i F. Nienkhausa. Singapur: JohnWiley&Sons (Asia) Pte. Ltd, 2009, 316 p.
15. Korolev, V., Chertok, A., Korchagin, A., Zeifman, A. Modeling high-frequency order flow imbalance by functional limit theorems for two-sided risk processes. Applied Mathematics and Computation, 2015, vol. 253, pp. 224–241.
16. Korolev, V., Shevtsova, I. An improvement of the berry-essen inequality with applications to poison and mixed poison random sums. Scandinavian Actuarial Journal, 2012, no. 2, pp. 81–105.
17. Kalimullina, M.E. Institutsional'nye osobennosti islamskogo biznesa i sovremennaya delovaya praktika: effekt finansovoi kolei (Institutional features of Islamic business and the current business practice: effect of financial routine). Vestnik Finansovoi akademii, 2010, no. 6 (60), pp. 71–74.
18. Kalimullina, M.E. Sotsiokul'turnye faktory v natsional'noi modeli ekonomiki Rossii (na osnove sotsiologicheskogo issledovaniya po islamskoi ekonomike i finansam sredi naseleniya Rossii i stran SNG) (Social-cultural factors and national models of the Russian economy (based on sociological research on Islamic economy and finance among the population of Russia and CIS countries)). Ekonomika. Predprinimatel'stvo. Okruzhayushchaya sreda, 2010, no. 2 (42), pp. 13–20.
19. Adamchuk, E.A. Osnovnye tendentsii strakhovaniya v razvivayushchikhsya stranakh v krizis (Basic trends of insurance in developing countries under the crisis). Strakhovoe delo, 2012, no. 3, pp. 33– 37.
20. Adamchuk, E.A. Tendentsii mirovogo rynka strakhovykh uslug i nekotorye klyuchevye faktory, opredelyayushchie ego kon"yunkturu (Trends of the global market of insurance services and some key factors determining its conjuncture). Strakhovoe delo, 2012, no. 10, pp. 30–33.
21. Adamchuk, E.A. Razvivayushchiesya rynki: riski, vyzovy i vozmozhnosti (Developing markets: risks, challenges and opportunities). Strakhovoe delo, 2013, no. 2, pp. 59–64.
 


Citation :

 Vakhitov G.Z., Enikeeva Z.A. Defining the key-parameters of insurance product in Islamic insurance, Actual Problems of Economics and Law, 2015, No. 2, pp. 53–58.
 


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
26.02.2015

Date of adoption of the print :
05.05.2015

Date of online accommodation :
15.07.2015