по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.4.123-130

скачать PDF

Authors :
1. Oleg R. Karatayev, Economist
Institute for Education Development of RT, Kazan, RussiaDynamics of counterfeit alcohol and tobacco goods in the Tatarstan Republic market


Objective: to identify and assess the share of counterfeit products in the total volume of alcohol and tobacco products in the consumer market of Tatarstan Republic, which will allow the inspection bodies to deal more effectively to prevent the spreading of counterfeit products.

Methods: the research proposed in this paper used methods of probability theory and mathematical statistics and the method of sampling, analysis of certificates for products, in accordance with applicable laws and regulations of Rosstandart.

Results: basing on a sampling of certificates for products directly from retail outlets, analysis of the state alcohol and tobacco consumer market of Tatarstan was carried out. Improper filling of the form of the certificate for products was identified, violating all existing norms and laws, which are strictly prescribed in technical regulations. On the basis of these violations, the validity of certificates for products was assessed and the conclusion was made about the products quality. The share of counterfeit alcohol and tobacco products in the total sales in the consumer market was assessed. The shortcomings of the inspection authorities to detect counterfeit products were identified.

Scientific novelty: the consumer market was researched basing on the method of sampling, using probability theory and mathematical statistics, to estimate the share of counterfeit alcohol and tobacco products in the consumer market of Tatarstan. The error sampling for counterfeit products in the consumer market was defined.

Practical significance: the obtained results will allow the inspection authorities to better and more accurately identify counterfeit goods and to restrict the access of counterfeit alcohol and tobacco products to the consumer market of Tatarstan. It is necessary to strengthen the role of state regulation of commercial activities in the consumer market of Russia to stop the flow of counterfeit alcohol and tobacco products to the consumer market.
 


Keywords :

consumer market of Tatarstan; certificate of conformity; falsification; counterfeit products; alcohol; tobacco; sampling; sampling error


Bibliography :

1. Bardov, I. A. Ponyatie kontrafaktnoi produktsii (Notion of counterfeit goods), аvailable at: http://bardov.legal/st/ponyatie-kontrafaktnyh-tovarov (access date: 08.01.2015).
2. Sudarikov, S. A. Pravo intellektual'noi sobstvennosti (Right for intellectual property). M.: Prospekt, 2008, p. 298.
3.Abramova, V. A. Sertifikatsiya produktsii i uslug (Certification of goods and services): prakt. pos. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Os'-80, 2001, 298 p.
4. Korosteleva, V. P., Fatkhullina, N. Kh., Korosteleva, T. V. Kachestvo i bezopasnost' pit'evoi vody v Respublike Tatarstan (Quality and safety of drinking water in Tatarstan Republic) // Upravlenie torgovlei: teoriya, praktika, innovatsii: sb. materialov III Mezhdun. nauchno-prakt. konf., 11 noyabrya 2010. M.: Rossiiskii universitet kooperatsii, 2010, pp. 34–37.
5. Korosteleva, V. P., Matveeva, E. L., Korosteleva, T. V. K voprosu o kachestve produktov pitaniya (On the issue of the quality of food products) // Nauchnoe obozrenie, 2014, no. 9, pp. 14–17.
6. Korosteleva, V. P., Matveeva, E. L. Kachestvo potrebitel'skikh tovarov – glavnyi faktor prodovol'stvennoi bezopasnosti (Quality of consumer goods – the main factor of food safety) // Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii, 2014, no. 4, pp. 123–126.
7. Eliseeva, N. I., Yuzbashev, M. M. Obshchaya teoriya statistiki (General theory of statistics): uchebnik / pod red. I. I. Eliseevoi. 5-e izd., pererab. i dop. M.: Finansy i statistika, 2006, 656 p.: il.
8. Efimova, M. R., Petrova, E. V., Rumyantsev, V. N. Obshchaya teoriya statistiki (General theory of statistics): uchebnik. M.: Infra-M, 1997, 416 p.
9. Spravochnik po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike (Reference book on the theory of probabilities and mathematical statistics) / V. S. Korolyuk, N. I. Portenko, A. V. Skorokhod , A. F. Trubka. M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoi literatury, 1985, 640 p.
10. Lopatnikov, L. I. Ekonomiko-matematicheskii slovar' (Dictionary on Economics and Mathematics) / Slovar' sovremennoi ekonomicheskoi nauki. Izd. 4-e, pererab. i dop. M.: ABF, 1996, 704 p.
11. Shipshova, O. A. Razvitie torgovli i potrebitel'skogo rynka Rossii v usloviyakh globalizatsii ekonomiki. Transformatsiya tendentsii razvitiya rynka tovarov i uslug RF i RT v usloviyakh VTO (Development oftrade and consumer market of Russia under economy globalization. Transformation of trends of goods and services market development in RT and RF under WTO) // Ekonomicheskie nauki, 2014, no. 3, pp. 87–91.
12. Shipshova, O. A. Osobennosti gosudarstvennogo regulirovaniya kommercheskoi deyatel'nosti na potrebitel'skom rynke Rossii (Features of state regulation of commercial activity in the Russian consumer market): mat. Vseros. nauchno-prakt. konf. Kazan': Pechat'-Servis KhKhI vek, 2014, 415 p.
13. Balaganina, Ya. A., Kuz'min, M. S., Shipshova, O. A. Razvitie uslug v sovremennoi ekonomike (Development of services in modern economy): monografiya. Kazan': Shkola, 2014, 160 p.
14. Stoicheva, E. I. Problema RF pri vstuplenii v VTO – kontrafaktnaya produktsiya (Problem of Russia when joining the WTO – counterfeit goods), аvailable at: http://www.zakonia.ru/analytics/36/544 (access date: 08.01.2015).
 


Citation :

Karatayev O. R. Dynamics of counterfeit alcohol and tobacco goods in the Tatarstan Republic market // Actual Problems of Economics and Law, 2015, no. 4, pp. 123–130.
 


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
21.01.2015

Date of adoption of the print :
25.09.2015

Date of online accommodation :
15.07.2016