по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.4.36-41

скачать PDF

Authors :
1. Igor I. Bikeev, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan
Institute of Economics, Management and Law (Kazan), Russia

2. Pavel A. Kabanov, Doctor of Law, Associate Professor, member of Expert Council at the Administration of the Russian President on the issues of corruption counteraction
Institute of Economics, Management and Law (Kazan), RussiaOn systematization of anti-corruption work in the Russian Federation subjects under the modern conditions


Objective: scientific and legal evaluation of new corruption counteraction tools in the Russian Federation subjects, stipulated by the Decree of the President of the Russian Federation No. 364 of 15 July 2015, and proposals for their use and improvement.

Methods: dialectical, systemic and synergistic methods as general scientific methods of cognition, formal-juridical analysis of documents, expert assessments, linguistic as private scientific methods of cognition.

Results: the authors assess the legal regulation and organization of activity of commissions for the coordination of corruption counteraction in the Russian Federation subjects and their authorities on corruption and other offences prevention, and propose measures for their improvement.

Scientific novelty: for the first time after the adoption of the Decree of the President of the Russian Federation No. 364 of 15 July 2015, the main directions to improve the regional subjects of corruption counteraction are defined.

Practical significance: the organizational and legal measures are proposed for improving and ensuring the activities of regional subjects of corruption counteraction.


Keywords :

corruption counteraction; subject of the Russian Federation; organization of activities; committees and bodies


Bibliography :

1. Protivodeistvie korruptsii v sub"ektakh Rossiiskoi Federatsii: nauchno-prakticheskoe posobie (Corruption counteraction in the Russian Federation subjects) / L. V. Andrichenko, O. A. Belyaeva, V. I. Vasil'ev i dr.; pod red. T. Ya. Khabrievoi; red. kollegiya L. V. Andrichenko, E. I. Spektor, A. M. Tsirin. M.: Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve RF, OOO «Poligraf-Plyus», 2013, 236 p.
2. Gorodnitsyn, A. S. Sub"ekty organizatsii protivodeistviya korruptsii v regionakh Rossii: sravnitel'no-pravovoi analiz (Subjects of organization of corruption counteraction in the Russian regions) // Dialektika protivodeistviya korruptsii: mat-ly IV Vserossiiskoi nauchno-prakt. konf., 3 dekabrya 2014 g. Kazan': Izdatel'stvo «Poznanie» Instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2014, pp. 56–57.
3. Aleshin, V. A. Ob organizatsii antikorruptsionnoi deyatel'nosti organov gosudarstvennoi vlasti i organov mestnogo samoupravleniya v Sverdlovskoi oblasti (On the organization of anti-corruption activity of state power bodies and self-government bodies in Sverdlovsk oblast) // Aktual'nye problemy nauchnogo obespecheniya gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v oblasti protivodeistviya korruptsii: sb-k trudov po itogam Vseros. nauchn. konf. / otv. red. V. N. Rudenko; red. K. V. Kiselev, E. A. Stepanova, V. V. Emikh. Ekaterinburg, 2014, pp. 45–50.
4. Alimpiev, S. A. Sovet pri Gubernatore Sverdlovskoi oblasti po protivodeistviyu korruptsii kak sub"ekt antikorruptsionnoi politiki v Sverdlovskoi oblasti: pravovoe polozhenie, struktura i kompetentsiya (Council at the Governor of Sverdlovsk oblast on corruption counteraction as the subject of anti-corruption policy in Sverdlovsk oblast: legal position, structure and competence) // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 5, pp. 37–39.
5. Polyakov, M. M. Protivodeistvie korruptsii organami ispolnitel'noi vlasti sub"ektov Rossiiskoi Federatsii (Corruption counteraction by the executive power bodies of the Russian Federation subjects) // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, 2014, no. 5–2, pp. 53–62.
6. Sabitova, E. N. Upravlenie Prezidenta Respubliki Tatarstan po voprosam antikorruptsionnoi politiki kak spetsializirovannyi sub"ekt protivodeistviya korruptsii (Administration of the Tatarstan President on the issues of anti-corruption policy as the specialized subject of corruption counteraction) // Sledovatel', 2014, no. 6, pp. 31–35.
7. Sabitova, E. N. Komitet po protivodeistviyu korruptsii Respubliki Krym kak sub"ekt antikorruptsionnoi politiki gosudarstva (Committee of Crimea Republic on corruption counteraction as the subject of anti-corruption policy of the state) // Dialektika protivodeistviya korruptsii: mat-ly IV Vseros. nauchno-prakt. konf., 3 dekabrya 2014 g. Kazan': Izd-vo «Poznanie» Instituta ekonomiki, upravleniya i prava, 2014, pp. 146–153.
 


Citation :

Bikeev I. I., Kabanov P. A. On systematization of anti-corruption work in the Russian Federation subjects under the modern conditions // Actual Problems of Economics and Law, 2015, no. 4, pp. 36–41.


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
09.11.2015

Date of adoption of the print :
20.12.2015

Date of online accommodation :
15.01.2016